yabo2020

yabo2020 > 江苏省 > 苏州市 > 苏州工业园区 > 月亮湾社区 > 星慧社区

江苏省苏州市苏州工业园区月亮湾社区星慧社区

地名:星慧社区隶属:月亮湾社区
行政代码:320571402006身份证前6位:320571
长途区号:0512 收嗦:215002
车牌号码:苏E行政级别:社区

星慧社区是江苏省苏州市苏州工业园区月亮湾社区下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇core区。区划代码为320571402006,居民身份证号码前6位为320571。收嗦胛215002,长途电话区号为0512 ,车牌号码为苏E。星慧社区与汀兰社区、美颂社区、星奖鄙缜⑤蓟闵缜⑤蓟缜⑤加⒐⑸缜⒗较缜⒑5律缜⒑擦衷瞪缜嗔凇

relevant资讯
月亮湾社区行政区划:
星慧社区导航

注:数据来自network,仅供参考。欢迎纠错